ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary


Zpravodaj Plán akcí Střelectví Kynologie Kultura Legislativa Pomoc členům Rada OMS Ze života Jak začít Honitby

Od 1. 1. 2006 naše stránky již spatřilo

   
návštěvníků.

Copyright © 2009.
Ing. Petr Křížek, Ph.D.
Všechna práva vyhrazena. ČMMJ OMS Karlovy Vary.

Počasí Karlovy Vary - Slunečno.cz

Provoz kanceláře:

STŘEDA
9:00-16:00
Jednatel - Milan Kottek
Telefon:
602 100 669

Sedlecká 761/5
Karlovy Vary

Aktuální informace k africkému moru prasat
africkymorprasat.cz

Kynologie na facebooku.

Generální partner:

Spolupracujeme:

Výkup zvěřiny:

Josef Marek
Andělská Hora 15
tel.: 602 344 204
Provozní doba :
Po - Pá  : 
od 15:00 do 19:00 hod

So - Ne :
po telefonické domluvě


Ladislav Cinegr
Mezirolí 26
tel.: 724 180 148
Provozní doba:
 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu,
po telefonické domluvě


Kulturně výchovná činnost

Kulturně výchovná činnost

Kulturní komise

Předseda

pověřena řízením Ing. Ivetta Adamcová

Členové

Zuzana Kuncová
Ing. Petr Křížek – webové stránky
Jaroslav Baroch

1. Význam kulturně výchovné činnosti
2. Společenské akce

            A. Okresní myslivecký ples
            B.
Výstava vojenských historických zbraní
            C.
Výstava "Příroda a člověk"

----------------------------------------------------------------------------

1. Význam kulturně výchovné činnosti

    Kulturní činnost má v myslivosti hlavně osvětový a společenský význam. Provádění osvětové činnosti je zaměřeno jak do vlastních řad, tak i do řad nemyslivecké veřejnosti, aby lidé různého stáří a společenského postavení ve svém volném čase všestranně rozvíjeli své záliby a zájmy ve prospěch rozvoje myslivosti, ochrany přírody, kynologie, sokolnictví, střelectví apod. Dalším cílem kulturní činnosti je seznámit nemysliveckou veřejnost s aktivitami myslivosti směřující k ochranně přírody a životního prostředí zvěře, v kynologii, střelectví atd. V rámci toho budou využívat svých schopností sportovních, uměleckých, kulturně-estetických na základě dávných či nově tvořících mysliveckých zvyklostí a tradic.

    V osvětové činnosti se zejména používají:

2. Naše společenské akce

A. Okresní myslivecký ples
B.
Výstava vojenských historických zbraní
C.
Výstava "Příroda a člověk"

Okresní myslivecký ples

Dne 6. února 2009 se uskutečnil Tradiční myslivecký ples ve společenském prostředí lázeňského hotelu Thermal v Karlových Varech, který navázal na tradici okresních mysliveckých plesů vzkříšenou v minulém roce jako na důstojnou společenskou událost prezentace myslivosti na veřejnosti. Pobavit se přišli nejenom zástupci mysliveckých sdružení, ale i jejich přátelé.

Při organizaci plesu jsme především dbali na zachování jeho důstojného průběhu v souladu s mysliveckými tradicemi. V duchu tohoto se nesl, tak jako v minulém roce, jeho program.

Myslivecký ples byl zahájen společným nástupem, následovalo podání hlášení předsedovi Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary, Ing. Evženu Krejčímu, jako při poslední leči. Poté proběhlo pasování na lovce zvěře jelení, které vykonal Ladislav Cinegr. Následovala bohatá myslivecká tombola, která byla vyvrcholením plesu.

Dovolte tímto, aby okresní myslivecká rada poděkovala všem členům našeho Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary, kteří se na zabezpečení a přípravě tohoto plesu podíleli. Myslivecká rada děkuje obzvláště za pomoc při přípravě sálu a tomboly členům MS-Jestřáb. Dále děkuje za organizační pomoc členům rady, Lázeňským lesům Karlovy Vary a MS-Jestřáb při prodeji vstupenek.

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali za dobrovolné poskytnutí cen do tomboly:

MS Rysy, MS Jestřáb, MS Sedlečko, MS Suchá, MS Podlesí, Karlovarským minerálním vodám a. s., Lázeňským lesům Karlovy Vary, panu Alexeji Naumovi, firmě Ing. Jiří Kejř Všetudy u Chomutova, UNIONPLAST-TS, s.r.o.

           

na začátek kapitoly - stránky  

Výstava vojenských historických zbraní

           K tradicím, nejen mysliveckým, mimo jiné patří znalost naší minulosti. Z uvedeného důvodu jsme ve spolupráci s Armádou České republiky, zastoupené Vojenským zařízením 4953 Jaroměř a Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary, uspořádali výstavu vojenských historických zbraní. Výstava se uskutečnila dne 22. dubna  v prostorách Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary. K vidění zde bylo několik desítek různých historických zbraní a výcvikové laserové střelnice. Za přípravu a vlastní organizaci výstavy upřímně děkujeme veliteli vojenského zařízení 4953 Jaroměř a řediteli Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary.

       na začátek kapitoly - stránky  

Výstava "Příroda a člověk"

            Ve dnech 21. - 28. června 2008 v prostorách KD Nová Role uskutečníla výstava "Příroda a člověk" pořádaná ve spolupráci ČMMJ - OMS Karlovy Vary, ŘsH Kuks, ČRS - MO Božíčany, ČSCH Chodov, ČVZ a ČZS Nová Role a dalších. 

na začátek kapitoly - stránky