ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary


Zpravodaj Plán akcí Střelectví Kynologie Kultura Legislativa Pomoc členům Rada OMS Ze života Jak začít Honitby

Od 1. 1. 2006 naše stránky již spatřilo

   
návštěvníků.

Copyright © 2009.
Ing. Petr Křížek, Ph.D.
Všechna práva vyhrazena. ČMMJ OMS Karlovy Vary.

Počasí Karlovy Vary - Slunečno.cz

Provoz kanceláře:

STŘEDA
9:00-16:00
Jednatel - Milan Kottek
Telefon:
602 100 669

Sedlecká 761/5
Karlovy Vary

Aktuální informace k africkému moru prasat
africkymorprasat.cz

Kynologie na facebooku.

Generální partner:

Spolupracujeme:

Výkup zvěřiny:

Josef Marek
Andělská Hora 15
tel.: 602 344 204
Provozní doba :
Po - Pá  : 
od 15:00 do 19:00 hod

So - Ne :
po telefonické domluvě


Ladislav Cinegr
Mezirolí 26
tel.: 724 180 148
Provozní doba:
 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu,
po telefonické domluvě


uvod

Vítejte na stránkách o myslivosti.

Na těchto stránkách se můžete seznámit s myslivosti na Karlovarsku. Najdete zde informace o činnosti myslivců, historie myslivosti, faunu a flóru našeho regionu. Na stránkách dále najdete mysliveckou inzerci, zprávy z Vašich kulturních a společenských činností a Vaše názory a připomínky k dění v myslivosti či ke zlepšení těchto stránek. 

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že dne 27. března 2023 po dlouhé těžké nemoci opustil vynikající myslivec a dlouholetý jednatel OMS Sokolov pan Josef Jedlička.

Nikdy nezapomeneme, Pepo.

Jarni svod loveckých psů se bude konat
v neděli 16. 4. 2023 v Restauraci Pegas Děpoltovice - propozice.

Propozice na zkoušky vloh konané dne 22. 4. 2023 v Restauraci Pegas Děpoltovice.

Propozice na podzimní zkoušky konané dne 6. 5. 2023 v Restauraci Pegas Děpoltovice.


Dne 30.3.2023 bude kancelář OMS mimo provoz.
V případě potřeby jsem na telefonu 602 100 669.


Co nám skrývá tma – bezpečnost nade vše
Ve večerních hodinách se sešlo několik desítek myslivců, aby si vyslechli přednášku na téma „Co nám skrývá tma - bezpečnost nade vše“, aneb seznámení se s novinkami v oblasti přístrojů nočního vidění pro lovecké využití. Přednášku pro nás připravil Ochranný a zvelebovací spolek Podkrušnohoří, z.s. ve spolupráci s ČMMJ – Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary, p.s. a společností Infiray v prostorách děpoltovické restaurace Pegas.

I přes nepřízeň počasí, jež zavinilo téměř více jak hodinové zpoždění, prezentace společnosti a jejich produktů proběhla. Čekání na příjezd zástupců dané společnosti bylo pořadatelem vyplněno podáním informací o stavu afrického moru prasat u nás a v sousedních zemích a konzumací připraveného občerstvení. Zástupce společnosti INFIRAY p. Baier po svém příjezdu přítomné seznámil se základními parametry digitálních přístrojů nočního vidění a thermopřístrojů pro lovecké využití, podle kterých je vhodné si tyto přístroje vybírat. Na závěr přednášky si všichni přítomní mohli přístroje vyzkoušet přímo v terénu, v prostorách Honitby Děpoltovice uživatele Jiřího Kubernáta, kterému patří veliké poděkování. Po ukončení prezentace účastníkům byli předány hodnotné dárky a poskytnuta možnost si vybrané přístroje objednat. Zástupce společnosti, těm co jsi objednali přístroje nočního vidění na místě, poskytl na objednané přístroje výraznou slevu.
Na závěr dovolte organizátorům akce, společnosti Infiray a restauraci Pegas poděkovat za zorganizování dané akce a její hladký průběh.
Více o přístrojích najdete na stránce www.thermfox.cz.

 


Do sekce Kynologie byl vložen plán kynologických akcí roku 2023.


Propozice prosim zasílejte na adresu: propozice@oms-karlovyvary.cz

 


Změna čísla účtu pro platbu příspěvku - více v sekci "Pomoc členům"
Informace o novém členském průkazu člena ČMMJ

Průkazy jsou k vyzvednutí v kanceláři OMS, vyzvednout lze individuálně nebo pověřeným zástupcem spolku, který musí být vybaven plnou mocí s podpisy všech, kterým průkaz vyzvedne.

V časopise Myslivost č. 4/2022 byla uveřejněna informace pro členy ČMMJ o nových členských průkazech ve formě plastové karty. Konečná podoba průkazu byla odsouhlasena a průkazy byly dány do výroby. S tímto krokem však souvisela i úprava členské evidence v programu SW DIANA, na kterou navazuje i elektronická evidence Hubert. Všechny základní údaje z obou programů bude možno načíst jednoduše mobilním telefonem pomocí QR kódu na zadní straně průkazu. Průkazy vyrobí a nadále bude spravovat firma Sprinx Systems, a.s., která je softwarovým a datovým správcem SW Diana. Firma průkazy vygeneruje z členské evidence v první fázi pro členy, kteří zaplatili členský poplatek do 28. 2. 2022 a rozešle hromadně na jednotlivé pobočné spolky nejpozději v měsíci květnu 2022. Jakmile budou průkazy připraveny k odeslání, budeme Vás neprodleně informovat. Členové, kteří zaplatili na rok 2022 po 28.2.2022 obdrží nové členské průkazy na adresu uvedenou v SW Diana. Noví členové ČMMJ (tj. nikdy v minulosti nebyli členy ČMMJ, v SW Diana nemají osobní kartu) obdrží při platbě tištěný členský průkaz, tak jak známe dnes, ale s omezenou platností na 3 měsíce, do té doby obdrží nový členský průkaz ve formě plastové karty. Nové průkazy je nutno členům předat proti podpisu a tento seznam uchovat. Případná poškození či ztrátu karty si bude hradit a vyřizovat člen samostatně.

Zkouška pro myslivecké hospodáře
Vzhledem ke skutečnosti, že se objevilo několik zájemců o kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře, otevíráme možnost přihlásit se. Kurz a zkoušky budou vypsány následně, v případě že se nashromáždí dostatek přihlášek.
Přihláška WORD
PDF

Kurz pro začínající myslivce Zde naleznete přihlášku do kurzu ke zkoušce z myslivosti pro získání loveckého lístku - verze word, verze pdf.