Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:


ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
OMS Karlovy Vary, kynologická komise, IČ 67777244

P Ř I H L Á Š K A

k     - zkouškám loveckých psů

Pořadatel: OMS Karlovy Vary

Místo: datum: 
Jméno psa - feny:
Plemeno:
Zapsán(a):  Tetovací č.: 
Vržen(a):          Barva: Chovnost: 
Otec: Člp- 
Matka: Člp- 
Název chovatelského klubu: 
Majitel:  bytem:  
                                                                                                                     (stačí vyplnit název obce)

Vůdce:  bytem:  
Jarní svod v  datum: 

Výsledky dřívějších zkoušek: (LZ - I = lesní práce, NZ - I = norování, atd.)

Člen ČMMJ:   ;  


Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody, které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku.

 dne 

Přesná adresa    Telefon :
                        (např. Jiráskova 1386/13, Karlovy Vary 360 01)                                             (bez předvolby)

Váš e-mail: