ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary


Zpravodaj Plán akcí Střelectví Kynologie Kultura Legislativa Pomoc členům Vaše názory Inzerce Rada OMS Ze života Jak začít Honitby

Od 1. 1. 2006 naše stránky již spatřilo

   
návštěvníků.

Aktualizováno:
7. května 2019

Copyright © 2009.
Ing. Petr Křížek, Ph.D.
Všechna práva vyhrazena. ČMMJ OMS Karlovy Vary.


Provoz kanceláře:

STŘEDA
9.30-16.00
Jednatel - Jindřich Zemek
Telefon:
353 223 044 ve středu
v případě potřeby
607 057 921

Sedlecká 761/5
Karlovy Vary

Aktuální iformace k africkému moru prasat
www.africkymorprasat.cz

Generální partner


Kynologie na facebooku.

Spolupracujeme:

Výkup zvěřiny:

Josef Marek
Andělská Hora 15
tel.: 602 344 204
Provozní doba :
Po - Pá  : 
od 15:00 do 19:00 hod

So - Ne :
po telefonické domluvě


Ladislav Cinegr
Mezirolí 26
tel.: 724 180 148
Provozní doba:
 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu,
po telefonické domluvě
Výkupní ceník


Počasí Karlovy Vary - Slunečno.cz
CURRENT MOON


Práce s dětmi a mládeží

Práce s dětmi a mládeží

Kroužek mladých myslivců, Zlatá srnčí trofej 2012, Den dětí u Globusu 2013,
Zlatá srnčí trofej 2014, Dětský den v Dubině 2014

Kroužek mladých myslivců

Vážení přátelé, kolegové myslivci,

už v roce 2009 jsem měl snahu založit kroužek, kde by se děti učily poznávat přírodu, zajišťovat a zlepšovat životní prostředí. Aktivně se starat o zvěř a chránit ji, poznávat myslivecké zvyky a tradice, mysliveckou mluvu, etiku a kulturu. V neposlední řadě také znát zákony týkající se přírody, životního prostředí a myslivosti.

O kroužek však nebyl zájem (přihlášeno 1 dítě). Nechtěl jsem se vzdát. Byl jsem přesvědčený, že s lepší osvětou a osobní invencí se mi podaří kroužek naplnit a otevřít.  Pod záštitou Domu dětí a mládeže Karlovy Vary byl na začátku školního roku vypsán kroužek mladých myslivců a přátel přírody. Byl jsem pevně přesvědčen, že tentokrát to vyjde a přihlásí se potřebný počet zájemců.

Dne 30. 11. 2010 proběhlo úspěšné zahájení kroužku. Scházíme se každý týden v úterý od 16:30 do 18:00 v DDM Karlovy Vary - Čankovská. Kroužek se mnou vede od začátku Petr Joo a v lednu se k nám přidal Karel Rohla ml. Při prvním setkání čítala skupina 6 dětí. Nyní se nás schází 10 a zájem stále roste. Věkové složení našeho mysliveckého potěru je 5 – 10 let.

Během zimních měsíců trávíme čas především v klubovně. Až nepřízeň počasí pomine, budeme převážnou část našeho setkávání pobývat v přírodě. K tomu využíváme honitbu MS Děpoltovice při farmě Kubernát. Během roku máme také v plánu řadu výletů, exkurzí a určitě si nenecháme ujít nějaké malé soustředění.

 

Myslivosti zdar.   

Bc. Petr Polívka

 

Zlatá srnčí trofej se po dvaceti letech vrátila na Karlovarsko

            Dne 20. dubna 2012 proběhlo okresní (oblastní) kolo Zlaté srnčí trofeje. Jedná se o soutěž s dlouholetou tradicí, která je zaměřena na přírodu a zvláště pak na myslivost. V našem okrese se podařilo díky mysliveckému kroužku při ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, který je zaštítěn Statkem ZEOS Bor, s.r.o. (MS Bor) vedený Mgr. Martinem Tichým a díky mysliveckému kroužku při DDM Karlovy Vary, který je pod záštitou MS při Farmě Kubernát Děpoltovice pod vedením Bc. Petra Polívky a Petra Joo, navázat na tuto tradiční soutěž přesně po dvacetileté odmlce (nezájem dětí i samotných myslivců, žádné myslivecké kroužky).

             V 10:00 Jan Rohla přivítal troubením při slavnostním nástupu jak samotné soutěžící, tak i odbornou komisi, v čele s předsedkyní p. Věrou Bartůňkovou. Dalšími členy odborné komise byli přítel Ladislav Cinegr, Josef Schneider a Kurt Gössl.

             Zlatá srnčí trofej je rozdělena do dvou věkových kategorií, děti od 1. do 5. třídy a děti od 6. do 9. třídy. Soutěž se skládala z teoretické a z praktické části. Nejprve všech 13 účastníků (6 mladších a 7 starších) prošlo teoretickým testem, který obsahoval 30 otázek. Poté se všichni museli vystřídat na třech praktických stanovištích. Jedno se týkalo myslivecké kynologie, druhé zoologie a třetí mysliveckých tradic a zařízení.

             Nakonec jsme se všichni sešli na závěrečném nástupu, abychom mohli vyhlásit výsledky. Po zatroubení obdrželi všichni účastníci, kteří se neumístili na stupních vítězů, účastnický list soutěže a věcné ceny. Vítězi okresního kola v soutěži Zlatá srnčí trofej v kategorii starších žáků: 1. místo: Petr Kečka, 2. místo: Jakub Vynikal a 3. místo: Tereza Krejnická a v kategorii mladších žáků:  1. místo: Jiří Jan Hanke, 2. místo: Patrik Müller a 3. místo: Miroslav Adam.

             Děkujeme všem dětem za účast a za jejich výborné a vyrovnané výsledky, komisi za odborné hodnocení, DDM za dobré zázemí a všem sponzorům za poskytnuté ceny. Zbývá už jen dodat, že se těšíme na krajské kolo ZST, které proběhne 8. června 2012. Fotogalerie.

Myslivosti zdar!

Mgr. Martin Tichý