ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary


Zpravodaj Plán akcí Střelectví Kynologie Kultura Legislativa Pomoc členům Rada OMS Ze života Jak začít Honitby

Od 1. 1. 2006 naše stránky již spatřilo

   
návštěvníků.

Copyright © 2009.
Ing. Petr Křížek, Ph.D.
Všechna práva vyhrazena. ČMMJ OMS Karlovy Vary.

Počasí Karlovy Vary - Slunečno.cz

Provoz kanceláře:

STŘEDA
9.30-16.00
Jednatel - Jindřich Zemek
Telefon:
353 223 044 ve středu
v případě potřeby
607 057 921

Sedlecká 761/5
Karlovy Vary

Aktuální informace k africkému moru prasat
africkymorprasat.cz

Kynologie na facebooku.

Generální partner:

Spolupracujeme:

Výkup zvěřiny:

Josef Marek
Andělská Hora 15
tel.: 602 344 204
Provozní doba :
Po - Pá  : 
od 15:00 do 19:00 hod

So - Ne :
po telefonické domluvě


Ladislav Cinegr
Mezirolí 26
tel.: 724 180 148
Provozní doba:
 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu,
po telefonické domluvě


Práce s dětmi a mládeží

Práce s dětmi a mládeží

Klub malých Myslivečků, Léto 2019 u KMM, Zlatá srnčí trofej 2012, Den dětí u Globusu 2013,
Zlatá srnčí trofej 2014, Dětský den v Dubině 2014

 

Klub malých Myslivečků

Klub malých Myslivečků byl neoficiálně založen v r. 2011 rodiči, kteří chtěli společně podnikat pravidelně výlety a naučné akce v lesích pro své děti. Popud vznikl od jedné z maminek, která v mateřství začala studovat lesní inženýrství a její dvě děti ve věku 5 a 8 let klub pravidelně navštěvují. V předchozích dvou letech navštívila 2x centrum enviromentálního vzdělávání Národního parku Šumava, kde se učí pracovat s dětmi v terénu (naučné lesní hry, tvorba s přírodninami, výzkum v přírodě a spoustu dalších motivačních témat, které jsou i popsány v příručce NPŠ „Pojďme na to od lesa“). Dále si udělala certifikát na týdenním kurzu v Hranicích na Moravě, kurz byl určen pro vedoucí mysliveckých kroužků. Tento kurz dělá každoročně skupinka odborníků ze Střední lesnické školy v Hranicích. V r. 2017 jsme klub zaregistrovali pod ČMMJ, OMS Karlovy Vary, kde jsme pro děti získaly spoustu pracovních materiálů a pojištění na pobyt v lese. V současné době máme 24 dětí ve dvou skupinkách, kteří klub malých Myslivečků pravidelně navštěvují. Děti jsou ve věku od 3-10let. Setkávání probíhá jednou měsíčně v neděli. Na setkáních tráví děti čas společně se svými rodiči, tím je zajištěno, že každé dítě má 100% pozornost. Plánování a koordinaci má na starost vedoucí kroužku. Pro představu o společně tráveném času, přikládám stručný přehled akcí za rok 2018: Při lednovém setkání si děti vyrobily krmítka pro ptáčky, které naplnily a rozmístily v lese. V únoru si děti vyzkoušely střelbu na laserové střelnici. V březnu nás navštívil pan Václav Svoboda a předvedl dětem spoustu zajímavých způsobů vábení zvěře. Duben byl ve znamení sázení smrčků. Každý Mysliveček si zasadil stromeček a opatřil ho nátěrem proti okusu. V květnu jsme strávili celý víkend na Šumavě, kde jsme měli možnost vidět vlky, rysa a jeleny. Dále jsme se prošli s lesním strážcem NPŠ, který nám řekl spoustu zajímavostí o hospodaření v tamních lesích. Červnové setkání bylo velmi dobrodružné. Od krajského úřadu Karlovy Vary děti dostaly herbáře, krabičky na vzorky a lupy. S tímto vybavením jsme se všichni sešli v ovocných sadech a strávili tam krásné odpoledne plné poznávání a vnímání. V červenci si děti sami vyzkoušely stáčení medu a účastnily se i všech příprav na tuto krásnou činnost. Srpnový víkend jsme měli možnost strávit v krásném srubu u Černého jezera na Odeři, kde proběhly praktické ukázky na téma přežití v přírodě, v podání experta Jiřího Netopilíka. Dále si děti prošly lesní stezku kolem jezera, kde byly připraveny stanoviště s lesní a mysliveckou tématikou. V září se děti seznámily s kynologií v myslivosti a zapojili jsme se i do projektu malého Adepta myslivosti. V říjnu děti připravily naučnou stezku, každý z Myslivečků si připravil téma, které jsme se v průběhu roku učily. Tentokrát byli pozváni i přátelé a kamarádi, kteří si mohli stezku projít a podívat se tak, co jsme se během roku naučili. Listopadové setkání se uskutečnilo na manipulačním skladě LLKV, děti se dozvěděly o vadách dřeva, měly možnost vidět vyvážecí soupravu a spoustu další techniky určené ke zpracování dřeva. V prosinci se děti podívaly, na těžbu, sortimentaci a přibližování traktorem. Vše s ukázkou dřevorubeckých pomůcek v podání dřevorubce a traktoristy s letitou praxí. Vše se dětem snaží vysvětlit a názorně ukázat odborníci z oboru. Podporu cítíme nejen u organizací, ale i od jednotlivců. Kteří neváhají a přijdou nám svou práci vysvětlit a ukázat :D. Během setkání se v průběhu vždy snažíme děti zaujmout, přikládáme do programu vložky, které jejich pozornost odpoutají, nadchnou a navnadí na další průběh. Vzhledem k tomu, že máme stále spoustu témat, které nás mohou naplňovat na setkáních v lese, dle mého názoru nevyčerpatelně, je budoucnost fungování klubu dlouhodobá a hlavně vzhledem k dnešním způsobům vedení dětí a neznalostí dětí o přírodě, naší zvěři a tradicím myslivosti, naprosto potřebná a důležitá!!!

Ing. Iveta Adamcová Vedoucí Klubu malých Myslivečků    - http://kmm.oms-karlovyvary.cz/Léto 2019 u Kroužku malých myslivečků

Děti z Klubu malých myslivečků se v létě rozhodně nenudily. V červenci se starší děti vydaly na prodloužený víkend do Enviromentálního střediska Stožec na Šumavě. První den si prošly areál lesních her, koukly se za odborného výkladu lesního strážce Ing. Petra Míška do Stožeckého pralesa a na Stožeckou kapli. Druhý den jsme se vydali do nedalekého národního parku v Bavorsku Neuschönau, kde jsme za doprovodu česky mluvícího průvodce prošli obory s lesní zvěří a následně se podívali na stezku do korun stromů. Třetí den jsme navštívili rybí líheň a sovinec v Borové Ladě. Správce líhně nám ukázal a vysvětlil, jak se o vše starat a jaké jsou možnosti různých chovů.

Mladší Daňčata strávila následující víkend na Odeři u Černého jezera. Club Balcare jim přijel ukázat dohledávání a poslušnost loveckých psů. Následně si mohli poslechnout i vyzkoušet vábení zvěře, troubení na lesní roh a nechyběla ani střelba. Druhý den se děti aktivně pustily do tvoření, vytvořily krásné dřevěné placky s obtiskem listů a založily si herbář. Večer se vydaly na dobrodružnou a naučnou stezku okolo jezera, kde vypracovaly úkoly zaměřené na les i zvěř. Poslední den si mladší Dančata na vlastní kůži zkusila, jaké to je, když je zvěř v noci v lese odkázaná pouze na své smysly.

V srpu se mladší Dančata podívala do včelína. Děti se oblékly do včelařských kombinéz, šly statečně otevřít úl a prozkoumaly svět, který se v něm nachází. Při výkladu včelařky se dozvěděly základní informace o včelím společenstvu a výhodách, které přináší. Měly štěstí že viděly matku od včel,  čerstvě nakladené larvičky i líhnutí nové včelky. Včelky byly mírné a nechaly všechny pozorovat jejich pilnou práci naživo. Za tento úžasný zážitek děti do včelína vyrobily krásný přírodní plakát.

Starší Myslivečci strávily koncem srpna víkend na Odeři u Černého jezera. Velké díky našim hostům za úžasný program, Club Balcare přijel v plném počtu, aby dětem ukázal poslušnost a vystavování loveckých psů, střelby, ukázku vábení a loveckých trofejí. Také obrovské díky i skvělému a neúnavnému Jiřímu Netopilíkovi za úžasnou ukázku „Jak se to dělá v divočině“. Děti hltaly každé jeho slovo a každý měl možnost si to sám na vlastní kůži vyzkoušet. Naučily se rozdělávat oheň křesadlem, za pomoci baterky si ukázaly jak se rozdělává oheň a vyzkoušely si zapálit sirku, která nejde zhasnout ani při ponoření do vody. Následně si připravily základ pro snadné rozdělání ohně, výrobu louče a finských kamen, které si sami za pomoci křesadel zapálily. Odpoledne se seznámily s lesními porostními mapami a šly do lesa se podívat, kde měly možnost porovnat skutečnost s mapou. Několik stanovišť bylo předem připraveno, zakresleno do mapy společně s úkoly. Např. rozdíl mezi 10-ti a 100-letým porostem, mlazina s přípravnou dřevinou, staletý porost poškozený vysokou zvěří, 60-ti letý porost vyznačený na probírku… Při procházce měly štěstí a našly spoustu zajímavých podmětů ke zkoumání. Poslední den a zároveň poslední prázdninové setkání bylo zakončeno střeleckým soubojem.

Tyto úžasné zážitky bychom v tomto rozsahu rozhodně nemohli zažít bez podpory Karlovarského Kraje, Lázeňských lesů p.o., Clubu Balcare, OMS Karlovy Vary a teké bez podpory dobrovolníků, kteří ochotně souhlasili, že dětem přiblíží svět dle vlastních dovedností a zkušeností. (Fotogalerie se nachází na stránkách Klubu malých myslivečků.)

Za vše moc děkuje Klub malých Myslivečků.

Ing. Iveta Adamcová

nahoru

 

Zlatá srnčí trofej se po dvaceti letech vrátila na Karlovarsko

            Dne 20. dubna 2012 proběhlo okresní (oblastní) kolo Zlaté srnčí trofeje. Jedná se o soutěž s dlouholetou tradicí, která je zaměřena na přírodu a zvláště pak na myslivost. V našem okrese se podařilo díky mysliveckému kroužku při ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, který je zaštítěn Statkem ZEOS Bor, s.r.o. (MS Bor) vedený Mgr. Martinem Tichým a díky mysliveckému kroužku při DDM Karlovy Vary, který je pod záštitou MS při Farmě Kubernát Děpoltovice pod vedením Bc. Petra Polívky a Petra Joo, navázat na tuto tradiční soutěž přesně po dvacetileté odmlce (nezájem dětí i samotných myslivců, žádné myslivecké kroužky).

             V 10:00 Jan Rohla přivítal troubením při slavnostním nástupu jak samotné soutěžící, tak i odbornou komisi, v čele s předsedkyní p. Věrou Bartůňkovou. Dalšími členy odborné komise byli přítel Ladislav Cinegr, Josef Schneider a Kurt Gössl.

             Zlatá srnčí trofej je rozdělena do dvou věkových kategorií, děti od 1. do 5. třídy a děti od 6. do 9. třídy. Soutěž se skládala z teoretické a z praktické části. Nejprve všech 13 účastníků (6 mladších a 7 starších) prošlo teoretickým testem, který obsahoval 30 otázek. Poté se všichni museli vystřídat na třech praktických stanovištích. Jedno se týkalo myslivecké kynologie, druhé zoologie a třetí mysliveckých tradic a zařízení.

             Nakonec jsme se všichni sešli na závěrečném nástupu, abychom mohli vyhlásit výsledky. Po zatroubení obdrželi všichni účastníci, kteří se neumístili na stupních vítězů, účastnický list soutěže a věcné ceny. Vítězi okresního kola v soutěži Zlatá srnčí trofej v kategorii starších žáků: 1. místo: Petr Kečka, 2. místo: Jakub Vynikal a 3. místo: Tereza Krejnická a v kategorii mladších žáků:  1. místo: Jiří Jan Hanke, 2. místo: Patrik Müller a 3. místo: Miroslav Adam.

             Děkujeme všem dětem za účast a za jejich výborné a vyrovnané výsledky, komisi za odborné hodnocení, DDM za dobré zázemí a všem sponzorům za poskytnuté ceny. Zbývá už jen dodat, že se těšíme na krajské kolo ZST, které proběhne 8. června 2012. Fotogalerie.

Myslivosti zdar!

Mgr. Martin Tichý