ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary


Zpravodaj Plán akcí Střelectví Kynologie Kultura Legislativa Pomoc členům Rada OMS Ze života Jak začít Honitby

Od 1. 1. 2006 naše stránky již spatřilo

   
návštěvníků.

Copyright © 2009.
Ing. Petr Křížek, Ph.D.
Všechna práva vyhrazena. ČMMJ OMS Karlovy Vary.

Počasí Karlovy Vary - Slunečno.cz

Provoz kanceláře:

STŘEDA
9:00-16:00
Jednatel - Milan Kottek
Telefon:
602 100 669

Sedlecká 761/5
Karlovy Vary

Aktuální informace k africkému moru prasat
africkymorprasat.cz

Kynologie na facebooku.

Generální partner:

Spolupracujeme:

Výkup zvěřiny:

Josef Marek
Andělská Hora 15
tel.: 602 344 204
Provozní doba :
Po - Pá  : 
od 15:00 do 19:00 hod

So - Ne :
po telefonické domluvě


Ladislav Cinegr
Mezirolí 26
tel.: 724 180 148
Provozní doba:
 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu,
po telefonické domluvě


Práce s dětmi a mládeží

Práce s dětmi a mládeží

Klub malých Myslivečků, Léto 2019 u KMM, Zlatá srnčí trofej 2012, Den dětí u Globusu 2013,
Zlatá srnčí trofej 2014, Dětský den v Dubině 2014

 

Klub malých Myslivečků

Klub malých Myslivečků byl neoficiálně založen v r. 2011 rodiči, kteří chtěli společně podnikat pravidelně výlety a naučné akce v lesích pro své děti. Popud vznikl od jedné z maminek, která v mateřství začala studovat lesní inženýrství a její dvě děti ve věku 5 a 8 let klub pravidelně navštěvují. V předchozích dvou letech navštívila 2x centrum enviromentálního vzdělávání Národního parku Šumava, kde se učí pracovat s dětmi v terénu (naučné lesní hry, tvorba s přírodninami, výzkum v přírodě a spoustu dalších motivačních témat, které jsou i popsány v příručce NPŠ „Pojďme na to od lesa“). Dále si udělala certifikát na týdenním kurzu v Hranicích na Moravě, kurz byl určen pro vedoucí mysliveckých kroužků. Tento kurz dělá každoročně skupinka odborníků ze Střední lesnické školy v Hranicích. V r. 2017 jsme klub zaregistrovali pod ČMMJ, OMS Karlovy Vary, kde jsme pro děti získaly spoustu pracovních materiálů a pojištění na pobyt v lese. V současné době máme 24 dětí ve dvou skupinkách, kteří klub malých Myslivečků pravidelně navštěvují. Děti jsou ve věku od 3-10let. Setkávání probíhá jednou měsíčně v neděli. Na setkáních tráví děti čas společně se svými rodiči, tím je zajištěno, že každé dítě má 100% pozornost. Plánování a koordinaci má na starost vedoucí kroužku. Pro představu o společně tráveném času, přikládám stručný přehled akcí za rok 2018: Při lednovém setkání si děti vyrobily krmítka pro ptáčky, které naplnily a rozmístily v lese. V únoru si děti vyzkoušely střelbu na laserové střelnici. V březnu nás navštívil pan Václav Svoboda a předvedl dětem spoustu zajímavých způsobů vábení zvěře. Duben byl ve znamení sázení smrčků. Každý Mysliveček si zasadil stromeček a opatřil ho nátěrem proti okusu. V květnu jsme strávili celý víkend na Šumavě, kde jsme měli možnost vidět vlky, rysa a jeleny. Dále jsme se prošli s lesním strážcem NPŠ, který nám řekl spoustu zajímavostí o hospodaření v tamních lesích. Červnové setkání bylo velmi dobrodružné. Od krajského úřadu Karlovy Vary děti dostaly herbáře, krabičky na vzorky a lupy. S tímto vybavením jsme se všichni sešli v ovocných sadech a strávili tam krásné odpoledne plné poznávání a vnímání. V červenci si děti sami vyzkoušely stáčení medu a účastnily se i všech příprav na tuto krásnou činnost. Srpnový víkend jsme měli možnost strávit v krásném srubu u Černého jezera na Odeři, kde proběhly praktické ukázky na téma přežití v přírodě, v podání experta Jiřího Netopilíka. Dále si děti prošly lesní stezku kolem jezera, kde byly připraveny stanoviště s lesní a mysliveckou tématikou. V září se děti seznámily s kynologií v myslivosti a zapojili jsme se i do projektu malého Adepta myslivosti. V říjnu děti připravily naučnou stezku, každý z Myslivečků si připravil téma, které jsme se v průběhu roku učily. Tentokrát byli pozváni i přátelé a kamarádi, kteří si mohli stezku projít a podívat se tak, co jsme se během roku naučili. Listopadové setkání se uskutečnilo na manipulačním skladě LLKV, děti se dozvěděly o vadách dřeva, měly možnost vidět vyvážecí soupravu a spoustu další techniky určené ke zpracování dřeva. V prosinci se děti podívaly, na těžbu, sortimentaci a přibližování traktorem. Vše s ukázkou dřevorubeckých pomůcek v podání dřevorubce a traktoristy s letitou praxí. Vše se dětem snaží vysvětlit a názorně ukázat odborníci z oboru. Podporu cítíme nejen u organizací, ale i od jednotlivců. Kteří neváhají a přijdou nám svou práci vysvětlit a ukázat :D. Během setkání se v průběhu vždy snažíme děti zaujmout, přikládáme do programu vložky, které jejich pozornost odpoutají, nadchnou a navnadí na další průběh. Vzhledem k tomu, že máme stále spoustu témat, které nás mohou naplňovat na setkáních v lese, dle mého názoru nevyčerpatelně, je budoucnost fungování klubu dlouhodobá a hlavně vzhledem k dnešním způsobům vedení dětí a neznalostí dětí o přírodě, naší zvěři a tradicím myslivosti, naprosto potřebná a důležitá!!!

Ing. Iveta Adamcová Vedoucí Klubu malých Myslivečků    - http://kmm.oms-karlovyvary.cz/Klub malých Myslivečků 2021

Děti z Klubu malých Myslivečků se v tomto sice omezeném roce, ale zato pestrém programu naučily spoustu nových zážitků a podívaly se do nových zajímavých míst. Letní soustředění strávily na Šumavě. Navštívily areál lesních her v Kašperských Horách. Zde si prošly naučnou stezku a vypracovaly velmi zajímavé pracovní listy. Následovala procházka podél krásné řeky Vydry, zde strávily téměř celý den, učily se o zvěři a hmyzu žijící v okolí vodních zdrojů, o rostlinách i stromech. Měli jsme štěstí, viděli jsme například Datla tříprstého, užovku obojkovou a další zajímavosti. Vydali se na návštěvu vlčí obory v Srní. Tato krásná místa doprovázel pestrý program plný naučných her. Rok ještě nekončí a v plánu je spousta dalších aktivit, děti jsou moc šikovné, jejich zájem a nadšení je samo o sobě velkou motivací všem, kdo se zabývají touto výchovou nové generace.

Děkujeme Všem za podporu

Ing. Iveta Adamcová

Novorolská Liščata

Roky 2020 i 2021 byly pro všechny dost náročné. Já osobně si myslím, že nejvíce to odnášejí právě ti nejmenší. Každopádně, kdykoli to bylo jen trochu možné, sešli jsme se s Liščaty a vyrazili jsme do lesa.

V květnu 2021 jsme podnikli výpravu za brouky, což by se dalo srozumitelněji popsat jako jednotlivé hysterické dívčí výkřiky v lese nebo na louce: ,,Áááá tady je brouk!!!!“ ? Nakonec jsme je byli schopni, za účasti statečnějších chlapců, pochytat a určit. ? Na konci výpravy jsme opekli buřty a vlastně všechno, co nám přišlo pod ruku.

Červen 2021 byl už mnohem bohatší na akce i schůzky. Snažili jsme se vynahradit si ten dlouhý půst. Na začátku června jsme od spolku Balcare dostali nová klubová trička. Liščata měla obrovskou radost. A touto cestou bych za ně chtěla znovu spolku Balcare poděkovat. Dále jsme od OMS Karlovy Vary dostali nádhernou dřevěnou pomůcku do naší naučné stezky, a to frotáž našeho ptactva. Také znovu velice děkujeme.

12.6.2021 se v Mezirolí konal den dětí, neboli Mezirolí dětem. Naše Liščata zde opět odvedla perfektní prezentaci naší činnosti. Vytvořili naučnou mysliveckou stezku s tématy dendrologie, zoologie, entomologie.

Ke konci června jsme s Liščaty odjeli na víkend na chatu. Zde proběhlo místní kolo Zlaté srnčí trofeje 2021, dále přednáška o loveckých zbraních a celkové vyhodnocení celoroční práce. První místo ve starší kategorii získala Štěpánka Čonková a první místo v mladší kategorii Anička Marková. Za ceny děkujeme ČMMJ, DDM Nová Role a spolku Balcare.

V září 2021 jsme zahájili další rok fungování naší smečky Liščat výletem s panem Zemkem do obory v Karlových Varech, kam jsme si jeli poslechnout jelení říji. Zúčastnili jsme se akce LČR Den za obnovu lesa, kde Liščata sázela mladé stromky. Celou zimu jsme chodili poctivě přikrmovat do našeho krmelce, který již potřeboval i nějaké ty opravy, tak se musela Liščata činit.

V současné době se Lišáci velice intenzivně připravují na další ročník Zlaté srnčí trofeje a souběžně s tím se snaží získat stříbrný odznak Malého Adepta Myslivosti.

V měsíci červnu je čeká mnoho práce, protože v tomto mysliveckém měsíci budou opět prezentovat své znalosti na různých veřejných akcích v podobě své myslivecké naučné stezky.

Máme se všichni na co těšit.

Myslivosti a lesu zdar

Kuncová Zuzana, vedoucí kroužku