ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary


Zpravodaj Plán akcí Střelectví Kynologie Kultura Legislativa Pomoc členům Rada OMS Ze života Jak začít Honitby

Od 1. 1. 2006 naše stránky již spatřilo

   
návštěvníků.

Copyright © 2009.
Ing. Petr Křížek, Ph.D.
Všechna práva vyhrazena. ČMMJ OMS Karlovy Vary.

Počasí Karlovy Vary - Slunečno.cz

Provoz kanceláře:

STŘEDA
9:00-16:00
Jednatel - Milan Kottek
Telefon:
602 100 669

Sedlecká 761/5
Karlovy Vary

Aktuální informace k africkému moru prasat
africkymorprasat.cz

Kynologie na facebooku.

Generální partner:

Spolupracujeme:

Výkup zvěřiny:

Josef Marek
Andělská Hora 15
tel.: 602 344 204
Provozní doba :
Po - Pá  : 
od 15:00 do 19:00 hod

So - Ne :
po telefonické domluvě


Ladislav Cinegr
Mezirolí 26
tel.: 724 180 148
Provozní doba:
 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu,
po telefonické domluvě


Flora

Naše flóra

Naše flóra

V našich honitbách vegetaci tvoří různé druhy vlhkých luk, mokřin, rašelinišť, stepí, zemědělské kultury, polní plevele a druhy rumištní. Každý druh je unikátním a nenahraditelným výtvorem přírody, který byl po mnoho let formován svým prostředím a je s tímto prostředím spjat mnoha vazbami.

  1. Květena našich lesů

  2. Květena našich luk

  3. Květena našich vodních toků, ploch a mokřin

  4. Květena našich vrchovišť

Odkaz: www.mezistromy.cz

  1. Květena našich lesů

Naše lesy převážně tvořily listnaté porosty s příměsí smrku, borovice a jedle. Původní listnaté lesy a háje byly postupně přeměňovány v lesy s monokulturou rychle rostoucího smrku a borovice. Této přeměně se zároveň přizpůsobovala i druhová skladba květeny. V zachovalých listnatých lesích je zejména zastoupen buk, dub, jasan, javor klen, javor mléč a přimíšen bývá smrk. V bučinách v okolí Stráže, Kyselky, Pustého Zámku v Doupovských horách, ale i jinde se vyskytuje kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosná, samorostlík klasnatý, vraní oko čtyřlisté a hrachor jarní. V lesích Doupovských hor, u Ostrova, Karlových Varů a Žlutic roste jaterník podléška.

Aronu plamatému se daří ve stinných lesích v okolí Stráže, Boče a v Doupovských horách. U Korunného a zvláště pak na západní straně Pustého Zámku jsou bohatá naleziště měsíčnice vytrvalé. Dále u nás můžete najít:

- hlístník hnízdák - kruštík širolistý - okrotice mečolistá - okrotice bílá
- lýkovec jedovatý - lilie zlatohlávek - lilie cibulkonosná - orlíček planý

V jehličnatých lesích na Karlovarsku můžete narazit na:

- náprstník červený - vřesovec pleťový - zimostrázek alpinský - bíle kvetoucí udatná lesní
- jalovec obecný - hruštice jednostranná - hruštička okrouhlolistá - hruštička prostřední
- jednokvítek velekvětý - chrpa horská - prha chlumní - růže alpská
- podbělice alpská - sedmikvítek evropský - žebrovici různolistou - plavuň zploštělá
- plavuň vidlačka - plavuň jedlová - plavuň pučivá - mléčivec alpský

a spousty dalších.

nahoru

  1. Květena našich luk

Louky s přirozeným botanickým složením nazýváme loukami přirozenými. Tyto louky zpravidla bývají více či méně zamokřené. V jejich druhově bohatých společenstvech se vyskytuje celá řada vzácných a v poslední době ohrožených druhů. Louky vytvářejí neodmyslitelný, esteticky velmi působivý prvek naší krajiny, kde můžeme spatřit:

- vstavač (prstnatec) májový - vstavač (prstnatec) Fuchsův - kropenáč vytrvalý - kozlík dvojdomý
- upolín evropský - jetel kaštanový - vrbu plazivou - všivec lesní
- rozchodník huňatý - hvozdík pyšný - běloprstku bělavou - vemeníček zelený
- bradáček zelený - hořec hořepník - hořeček mnohotvárný - hořec jarní
- koprník štěnitolistý - vemeník dvoulistý - prvosenka vyšší - prvosenka jarní
- zvonenčík černý - jestřábník oranžový - vrbu rozmarýnolistou  


a spousty dalších.

nahoru

  1. Květena našich vodních toků, ploch a mokřin

Nemálo vodních toků prošlo regulací, vodní plochy a mokřiny byly rušeny nebo změněny v rybniční hospodářství. Kolem našich řek můžete spatřit vrbu lýkovcovou, oměj různobarevný, pérovník pštrosí a jiné.Na vodních plochách a c mokřinách můžete vidět:

- stulíka žlutého - rdest trávovitý - rdest ostrolistý - šípatku střelolistou
- bublinatku přehlíženou - vachtu trojlistou - kozlíka dvojdomého - vstavač (prstnatec) májový
- upolín evropský - zábělník bahenní - kosatec sibiřský - kosatec žlutý
- toliji bahenní - puškvorec obecný - ďáblík bahenní  

a spousty dalších.

nahoru

  1. Květena našich vrchovišť

V horách Karlovarska je vyvinut typ ombrogenního rašeliniště neboli vrchoviště, které je zásobované převážně srážkovou vodou a následkem toho je extrémně chudé na minerální látky, které jsou živinami rostlin. Květena se tudíž skládá jen z malého počtu velice skromných druhů. Vrchoviště jsou původní rostlinou formací, kterých se zachovalo jen málo. Statutem přírodní rezervace je chráněno Božídarské rašeliniště, Oceán a Malé Jeřábí jezero. V těchto rašeliništích, ale menších nechráněných rašeliništích můžete vidět tyto rostliny:

- rosnatku okrouhlolistou - rosnatku anglickou - tučnici obecnou - brusnici vlochyni
- klikvu žoravinou - kyhanku sivolistou - rojovník bahenní - šichu obouhlavnou
- šichu černou - suchopýr pochvatný - ostřici mokřadní - ostřici chudokvětou
- borovici kleč bahžinnou - břízu trpasličí    

a spousty dalších.

nahoru